Lokalizacja: strona główna

o firmie

Firma "Eltor-Wod" Sp. z o.o. w Krakowie jest kontynuatorem 40-to letniej działalności inżynierskiej Działu Produkcji Wodnej Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa "Eltor-Kraków" ul. Saska 25.

W tym okresie działalności firma wykonywała na terenie województwa krakowskiego, tarnowskiego, bielskiego, katowickiego sieci wodociągowe, ujęcia wody pitnej, stacje uzdatniania wody, przpompownie wody.

Po prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego w 1994 roku nastąpiło wyodrębnienie jako niezależnego podmiotu gospodarczego, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Krakowie pod nazwą "Eltor-Wod" Sp. z o.o. w Krakowie.

Firma Eltor-wod sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie: - sieci zewnętrznych wodno - kanalizacyjnych cała Polska - wykonywania przyłączy kanalizacyjnych w Krakowie i okolicy - wykonywanie przyłączy wodociągowych w Krakowie i okolicy - wykonywanie szamb i oczyszczalni przydomowych - roboty ziemne ( wykopy pod fundamenty itd. ) - roboty drogowe ( drogi dojazdowe asfalt układanie kostki, krawężników) - odwadnianie terenu igłofiltrami - wynajem koparek i sprzętu.

W realizacji :

- kontrakt III i IV w Skawinie Woj. Małopolskie.

- kanalizacja wsi Jastrzębce Środa śląska Woj. Dolnośląskie

- kanalizacja wsie Jangrot gmina Trzyciąż Woj. Małopolskie

- zaprojektuj wybuduj przyłącza kanalizacyjne gmina Wieliczka Woj. Małopolskie

- Podwykonastwo w Inżynierii Rzeszów w Dąbrowie Górniczej Woj. Śląskie

- kanalizacja w miejscowości Mochy gmina Przement Woj. Wielkopolskie